دانلود رایگان


گزارش کارآموزی مهندسي خوردگي خطوط لوله و مخابرات نفت تهران - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان گزارش کارآموزی مهندسي خوردگي خطوط لوله و مخابرات نفت تهرانتوضیحات:گزارش کارآموزی مهندسي خوردگي خطوط لوله و مخابرات نفت تهران، در قالب فایل word و در حجم 49 صفحه.

مقدمه: خوردگي تأسيسات صنعتي يكي از زمينه‌هايي است كه مورد توجه خاص دانش‌پژوهان قرار دارد. در گزارش حاضر سعي شده كه اطلاعاتي در مورد روشها، تجربيات دستگاهها و لوازم مورد نياز همراه با تئوريهاي اصول خوردگي چگونگي آزمايشها، اندازه‌گيريها، ذكر شود. ابتدا بهتر است كه مفهوم نسبتاً صريحي از خوردگي داشته باشيم تا بتوانيم با روشي بيشتري در مرد طرق مبارزه با آن بحث نمائيم ، خوردگي تعاريف مختلفي دارد. اين تعاريف هر كدام در مواردي صحت دارند و هر كدام فقط گوشه‌اي از مطلب را بيان مي‌كند ما براي هدفي كه در پيش داريم، در مورد يك لولة مدفون شده در خاك، خوردگي را يك پديدة الكتروشيميايي تعريف كرده و وجود اكسيژن را براي ادامة خوردگي ضروري محسوب مي‌نماييم. با قبول اين مزيت به بيان شرايطي مي‌پردازيم كه با واقع شدن آنها يك سل خوردگي مي‌تواند فعاليت داشته باشد: 1- يك كاتد و يك آند بايد وجود داشته باشد. 2- بين آند و كاتد اختلاف پتانسيل برقرار باشد. 3- يك رابط فلزي بين آند و كاتد وجود داشته باشد. 4- آند و كاتد در يك الكتروليت هادي باشند ، بدين معني كه مقداري از مولكولهاي آب به صورت يون درآمده باشد، حال براي يك لولة مدفون شده، كاتد كه خود لوله است و آند بيشتر سيليكون آيرن (silicon Iron) استفاده مي‌شود. (شرط 1). براي برقراري اختلاف پتانسيل بين آند و كاتد از قوانين و يكسوكننده استفاده مي‌شود. (شرط 1 (شرط 2) براي رابط فلزي خود لوله به صورت رابط فلزي عمل مي‌كند و شرط چهارم با توجه به رطوبت خاك فراهم مي‌شود. اختلاف پتانسيل موجود بين آند و كاتد باعث بوجود آمدن جريان الكتروني از طرف آند به كاتد در مدار فلزي بين آند و كاتد خواهد گرديد. در آند فلز با از دست دادن الكترون، توليد يون آهن با بار مثبت خواهد كرد كه با OH موجود در آن حوالي توليد هيدروكسيد دو ظرفيتي آهن به فرمول خواهد كرد. كه با يك مرحله اكسيد شدن به صورت زنگ آهن در خواهد آمد. در ناحية كاتدي تعداد الكترون اضافي از طرف آند تأمين شده است، اين الكترونها با يونهاي مثبت هيدروژن محيط، توليد گاز مي‌كنند كه به صورت لايه در اطراف كاتد در خواهد آمد و به قشر پلاريزاسيون موسوم است، با اين تبديل هيدروژن اتمي به هيدروژن گازي مقداري يون اضافي در ناحيه كاتدي بوجود خواهد آمد كه سبب افزايش خاصيت بازي ناحية كاتدي مي‌شود.


خوردگي خطوط لوله


خوردگی خطوط مخابرات نفت تهران


گزارش کارآموزی خوردگی


مهندسی خوردگی


کارآموزی واحد مهندسي خوردگي


خطوط لوله و مخابرات نفت تهران


تاسیسات صنعتی


کارورزی واحد مهندسي خوردگي خطوط لوله نفت


کارآموزی خوردگی


کارآموزی متالوژی


پروژه مهن


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


نمونه سوالات آزمون پایان دوره الکترونیک عمومی

مقاله ترجمه شده تأثیر زمین‌های بازی حیاط مدرسه بر روی سطح رشد و وابستگی کودکان به مدرسه

گزارش کارآموزی رشته دامپروری، در گاوداري هنرستان شهيد بهشتي

پاورپوینت خانواده موفق

گزارش کارآموزی کامپیوتر، سیستم ليزينگ خودرو

پاورپوینت زبان بدن - Body languge

بررسی اقلیم شهرستان اصفهان

بررسی اقلیم شهرستان اصفهان

دانلود شیپ فایل مرز شهرستان نمین

پاورپوینت اصلاح گیاه برنج به روش کشت بساک